[./page-17.htm]
[./page-3.htm]
[./page-41.htm]
[./page-2.htm]
[./page-35.htm]
[./page-23.htm]
[./index.php]
[./page-7.htm]
[./page-8.htm]
[./page-9.htm]
[./page-10.htm]
[./page-11.htm]
[./page-12.htm]
[Web Creator] [LMSOFT]

Lemon és una enginyeria jove que ofereix solucions tècniques a empreses i particulars, comprometent-se en cada projecte i amb cada client.

Els nostres projectes són elaborats per diferents tècnics, que treballant de forma conjunta asseguren la qualitat dels mateixos.

Cada subdivisió del projecte és encarregada a l'enginyer o arquitecte més competent en la matèria específica.

Al mateix temps que augmenta la qualitat del producte es redueixen despeses perquè el tècnic que elabora cada part del projecte està especialitzat en una matèria específica.

El nostre equip està format per professionals amb experiència en diferents sectors industrials.

El tracte és directe amb el tècnic director des de l'inici del treball fins al final del mateix, una forma eficaç i eficient de treballar, evitant la pèrdua de temps innecessari tractant amb persones intermediàries que encareixen el producte.

No ho dubti, enginyeries n'hi ha moltes, però si vol que el seu projecte i la gestió del mateix s'ajusti a les seves necessitats, contacti amb nosaltres.
  
Empresa

© 2010 Lemoningenieria.com - © 2010 Lemoningenieria.es. Tots els drets reservats.